Digitális képességek

Az elektronikus készségek fontossága mind az egyéni, mind a speciális életben növekszik, azonban az igazgatók szerint ezek nem alapvető témák az intézmények tanulóinak fejlesztésében. Az IT make good sense felmérésben megkérdezett igazgatók kevesebb mint egyötöde határozta meg az elektronikus készségeket az egyik 5 olyan területek, amelyekre összpontosítanak iskolájuk tanulói fejlődésében. Az elmúlt évtizedekben, a növekedés részeként Részletek szakértelem vált fokozatosan elengedhetetlen nem csak abból a célból, tanulmány, valamint a munka, de hasonlóképpen a rendszeres életét a gyerekek, valamint a felnőttek. A társadalom előrehaladásának előrejelzései azt javasolják, hogy a gyakorlatilag innovatív környezetben való életképesség és működés minden bizonnyal az élet alapvető készségévé válik. Jelenleg ma, a munkáltatók körében végzett felmérések azt mutatják, hogy az ömlesztett, a számítógépes rendszerrel való alapvető szintű együttműködés képessége a középiskolai végzettséggel és tanulással rendelkező leendő alkalmazott várható, valamint döntő képessége, ugyanakkor, némelyikük szem előtt tartja a felkészültség hiányát ezen a területen. Az óvodáktól a középiskolákig, a digitális készségeket minimálisan rangsorolják a 5 oktatási aggályok ellentétben állnak a tanulók előrehaladásának más helyeivel. A beérkező hallgatók felkészültségének mértékével való elégedetlenség azonban csak akkor jelentkezik nagyobb mértékben, ha bekerül fő intézmény. A kvalitatív adatok azt sugallják, hogy a pedagógusok a gyerekeket teljesen felnőttnek tekintik, és jártasak a digitális innovációk használatában, de nem vették figyelembe a használat átfogó fejlesztését, amely becsületes, biztonsági szempontokból áll, vagy különféle programokat és alkalmazásokat használ a mindennapi életben, valamint a speciális életben, a digitális készségek figyelembe vételének tényezőjében. Ez csak az egyik oka annak, hogy a középiskolások kevesebb mint egynegyede arról számol be, hogy az intézmény támogatja digitális készségfejlesztésüket.Digitális képességek

A digitalizáció kihívásai az oktatás és a tanulás számára

  • A mesterséges intelligencia bevezetése az oktatási célok átalakításának alapjául. A digitális képességek kulcsfontosságú képességek a 21.században való élethez és munkához. század második felében, amelyet elsősorban a digitalizálás növekedése a mindennapi életben és a működő életben is megsokszoroz. Az iskolának és az oktatásnak általában alkalmazkodnia kell az ipari átalakulás 4.0 változásához, mivel ez megváltoztatja a mai munkarendszert. Várható, hogy az iskoláknak 15-20 éven belül átfogóan kell változniuk a szakértői rendszer (AI) sokkal radikálisabb megjelenése által okozott kiigazítások eredményeként. A. Seldon egy AI forradalomról beszél, amely nemcsak a kézi tevékenységek túlsúlyával járó munkát érinti, hanem több tudományos foglalkozást, valamint karriert is.1 készüljön fel erre a változásra azáltal, hogy részletes módosítást hajt végre az iskolákban, valamint a képességfejlesztésre koncentrál. Az International Society for Modern Technology in Education and learning szerint a fiatalok számára jelenleg a következő jártasságok fontosak:
  • szenvedély, valamint a technológia érzése
  • Kommunikáció és együttműködés
  • Tudományos gondolkodás és a részletekkel való munka
  • Fontos gondolkodás, kérdés rögzítése és döntés termelés
  • Digitális állampolgárság és egész életen át tartó felfedezés

Digitális jártasság

A digitális képességek növekedése a részletek műveltségének részeként aggodalomra ad okot a jelenlegi állami oktatási programokban a matematika oktatási helyszínein, valamint az információkkal való munkában. Ez áll a tárgyak matematika és számítástechnika. Az óvodai nevelésben és tanulásban az oktatási terület célja a digitális környezetben végzett egyszerű munkához kapcsolódó képességek fokozatos növekedése, beleértve a műsorok alapjait is. Később, alatt 1. a számítástechnikai oktatás célja sokkal inkább a számítógéppel való foglalkozás helyének meghatározása: „a cél a számítógépes rendszer használatának megismerése, valamint a mindennapi életben való használatának lehetőségei. Az életkornak megfelelő alkalmazásokkal a tanulók szabványos számítógépes képességeket szereznek. Más tantárgyak megfelelő témáinak felhasználásával megismerkednek a rajzolás, az ellenőrzés gyakorlása, az írás, valamint az egyéb normál típusú alkalmazások lehetőségeivel.”3 szándékok számítógépes rendszer oktatás és a tanulás 2. a fő főiskolai szinten az állami tanterv meghatározza, hogy hogyan:” ez okozza az ötletek, valamint a technikák pontos kifejezését, valamint azok hivatalos jelölésekben történő rögzítését, amelyek általános kommunikációs eszközként működnek. Ez megteremti a diákok azon képességét, hogy kihasználja az IKT eszközöket, hogy megtalálja, eljárás, valamint a bolt info.”4 csak a grade school jellemzői a tudományos hely matematika és is foglalkozik az információ találkozunk a hangsúly az értéke létrehozó erkölcsi, valamint a biztonsági és védelmi szabályok használata a web és a digitális innovációk:” ez fenntartja a képességét, hogy megfelelően és kreatívan kihasználni az információs és kommunikációs modern technológiák, részletek források és a lehetőségek a szoftver. Olyan informatikai kultúrát hoz létre, amely az információs technológiák, valamint az elemek használatának jogi és etikai elveinek tiszteletben tartásán alapul.”5 az elektronikus készségek oktatásának tartalma azt sugallja, hogy nagyobb hangsúlyt fektet az IKT-vel való együttműködés megismerésére, még kevésbé az erkölcsi szempontokra vagy a munkahelyi biztonságra az online környezetben.Digitális jártasság

Digitális készségek tesztelése

Az elektronikus képességek tesztelése feltárja mind az általános, mind a középiskolások hátrányait a védelem területén, valamint a kritikus érveléshez kapcsolódó számítógépes rendszereket. Figyelembe véve, hogy 2011-ben az informatikai készségek önkéntes tesztelését ténylegesen elvégezték, ennek oka az elektronikus készségek elismerése 5 területen, rámutatva a résztvevők folyamatosan változó eredményeire. Ahogy az IT Health and fitness weboldal értesíti, a tesztek külön vannak a kulcsfontosságú és a középiskolák számára, és nyomon követik a digitális készségek mértékét 5 helyszínen: az internet, a biztonsági és számítógépes rendszerek, az együttműködő eszközök, valamint a közösségi hálózatok, a munkahelyi eszközök, a komplex munkák.6 a 2019-ben végrehajtott különféle egyéb teszteket jelenleg vizsgálják. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy a tipikus sikerarány 51% volt. Ez egy 2018-as bővítés, amikor az idősebb középiskolák és főiskolák átlagos vizsgálati sikere az 36.6% – ról esett vissza. Ez jelentős felújítás volt az eredmények korábbi visszaeséséhez képest, mivel a közzétett információk szerint az eredmények 2017-ben 42,59% voltak. A második és a felsőoktatási teszt kutatói a legalacsonyabb sikerességi arányt érték el a biztonság és a számítógépes rendszerek kategóriában, az átlagos gyakornok sikere 20,82% volt, a baj pedig létfontosságú érvelés, ugyanakkor az információ hírnevének nyilvánosságra hozatala is, amely ugyanúgy kapcsolódik az alapvető és logikus érveléshez. A közzétett eredmények szerint a főiskolák tipikus sikerességi aránya a tesztben 46,10% volt, de hiányosságaik voltak ugyanazon a területen, mint az idősebb középiskolások.

Digitális képességek az óvodában

Körülbelül egynegyede az általános, valamint a középiskolai igazgatók, valamint egytizede speciális főiskolák hely digitális készségek fejlesztése között 5 helyeken hangsúlyozzák a gyermekek fejlődését. Az elektronikus képességek fejlesztését a fiatalok előmenetelének 5 kiemelt helyén az óvodák vezetőinek kevesebb mint egynegyede veszi figyelembe, mégis a kérdőíves felmérésben részt vevő egyedi óvodák vezetőinek csak kevesebb mint egytizede van értelme (g_3 ábra.1.1.9.1). Az elektronikus képességek növekedésének jelentőséget tulajdonító női felügyelők viszonylag magas aránya szintén összefügg azzal a ténnyel, hogy az állami tanterv struktúráján belül óvodák, ez a hely azokból a kompetenciákból származik, amelyekkel az óvodai végzetteknek megfelelő korosztályban rendelkezniük kell. Az elektronikus készségek területe az oktatási területek egyik alterülete matematika és az info-val való együttműködés is: „a részletekkel együttműködő alterület a digitális játékok és játékok irányelveinek megfelelő működésének bevezetése.”7 a digitális technológiák területe magában foglalja az információs munka területén az állami tantervet, és megmutatja a divatot, pontosan hogyan kellene azt még jobban létrehozni. Az elektronikus jártasság növekedésének átfogóbb kontextusba helyezése, az információk kezelése, az elektronikus képességek megfelelőbb megértésének érdeklődését irányítja, nem csak a technológiai megismerés mértékén. Ennek ellenére az óvodában a fiatalok általában megtanulják a digitális környezetben történő egyszerű működést, beleértve a programok alapjait is, amelyet ennek ellenére az óvodák anyagi feltételei korlátoznak.

Szólj hozzá!